verksamhet.html

LEDNING

I verksamheten finns stort engagemang och hög kompetens för att ge individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad. Sköndals LSS AB:s kvalitetskriterier grundas på de bärande principerna i LSS, inflytande och delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet.

brenda

Brenda Andersson
Enhetschef Sköndals gruppbostad 1

terese

Terese Lingfjord
Enhetschef Sköndals gruppbostad 2

”anders?/

Anders Pettersson
Verksamhetschef Sigtuna gruppbostäder

”Frii?/

Frii Ahmadi
Tf. Verksamhetschef Märsta gruppbostäder

joel

Joel Andersson
Styrelseordförande

maria

Maria Lilljegren-Hedlund
Samordnare/Kvalitetsutvecklare

Youve got to determine their chanel replica sale rankings; whenever they have acquired plenty of fantastic rankings; it truly is chanel replica sale achievable to carry on looking chanel replica sale there. It is definitely a blessing in disguise then. For any baggage storage box these box are really beneficial. Motorcyclists chanel replica sale can use this bag to take care of every within the crucial bicycle equipment in one location, thoroughly securing them chanel replica sale for secured and simple travel.