Inflytande och delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet

Välkommen

Högsta kvalitet:
  • Vitsordad ledning
  • Höga kvalitetsbetyg i brukarundersökningar
  • Välmeriterad och utbildad personal
  • Medlem i PULSS
Vårt mål

Du som bor på Sköndals LSS:s gruppbostäder ska leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, utifrån dina behov, önskemål, och förutsättningar. Stöd, service och omvårdnad anpassas alltid individuellt. För oss är det viktigt att du trivs och är trygg.

Vi erbjuder stöd och service enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med högsta kvalitet av engagerad och kompetent personal.

Ledning

Sköndals LSS är ett litet familjeägt företag som har en engagerad ledning med korta beslutsvägar för att ge fokus på verksamhetens behov 
Joel Andersson

Ordförande och föreståndare

Brenda Andersson

Enhetschef Sköndals Gruppbostad 1

Bild

Åsa Enervald

Stödpedagog

Terese Lingfjord

Enhetschef Sköndals gruppbostad 2

Maria Lilljegren-Hedlund

Samordnare/Kvalitetsutvecklare

© Copyright Sköndals LSS