Inflytande och delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet

Kontakter

Har du frågor om våra tjänster, söker arbete, vill ge oss synpunkter eller klagomål -> Kontakta oss idag

Kontaktformulär

OBS: Beskriv inte annan persons förhållanden eller personuppgifter via detta formulär. Kontakta oss personligen för sådana kommentarer

Kontakt info

Sköndals Gruppbostad 1:

Telefon: 08-50850064
Adress: Bengt bagares gränd 2a, 128 66 Sköndal

Sköndals Gruppbostad 2: 

Telefon: 08-50850062
Adress: Bengt bagares gränd 16, 128 66 Sköndal

Sköndals LSS postadress:

Nyvägen 4
13834 Älta

Brenda Andersson

Enhetschef Sköndals Gruppbostad 1 brenda.andersson@skondals-lss.se 
+46 (0)709 959164

Terese Lingfjord

Enhetschef Sköndals Gruppbostad 2 terese.lingfjord@skondals-lss.se 
+46 (0)709 959162

Joel Andersson

Ordförande Sköndals LSS AB
joel.andersson@skondals-lss.se 
+46 (0)709 959160

© Copyright Sköndals LSS